Skip to main content

BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH SƠN.

Chiều ngày 28/05/2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, Đoàn số 02 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hữu Lũng đã có buổi làm việc và thực hiện kiểm tra việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Đặng Xuân Tuấn, Trưởng phòng Lao động thương binh và dân tộc huyện thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện – Trưởng đoàn, các thành viên trong đoàn cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, các Hội đoàn thể nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn xã Thanh Sơn.

1

         Ảnh: Ông Vũ Huy Tùng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì cuộc họp

Qua kiểm tra thực tế, thông qua báo cáo và các ý kiến thảo luận tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Xuân Tuấn – Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện tín dụng chính sách của UBND xã Thanh Sơn, các Hội đoàn thể nhận ủy thác và các tổ  trong thời gian qua như sau: Tổng dư nợ đến thời điểm 16/5/2024 là: 20.872 triệu đồng, tăng 943 triệu đồng so với đầu năm, với 432 hộ vay vốn đang còn dư nợ. Trong đó; Hội phụ nữ quản lý 03 tổ, số tiền 6.519 triệu đồng, Hội nông dân quản lý 03 tổ, số tiền: 5.759 triệu đồng, Hội cựu chiến binh quản lý 02 tổ, số tiền 4.526 triệu đồng, Đoàn thanh niên quản lý 02 tổ, số tiền 3.125 triệu đồng. Công tác quản lý và triển khai vốn kịp thời đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách và người dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giúp cho địa phương thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua.

2

   Ảnh: Ông Đặng Xuân Tuấn – Trưởng phòng Lao động thương binh xã hội và dân tộc huyện Trưởng đoàn kiểm tra

                Kết luận cuộc họp Ông Đặng Xuân Tuấn – Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị: Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014, kết luận 06 –KL/TW ngày 10/6/2023 của Ban bí thư Trung ương đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách”; Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2024, đảm bảo số lượng và chất lượng kiểm tra giám sát theo quy định của NHCSXH và Hội đoàn thể cấp trên; Hội đoàn thể cấp xã, tổ nâng cao chất lượng hoạt động của tổ, thực hiện tốt công tác bình xét cho vay đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng; thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quyết định số 22/NĐ-CP; và một số chương trình tín dụng chính sách khác, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

                                                                                                                                    Triệu Luận- VHXH

About