Skip to main content

Chi bộ thôn Lay tổ chức họp cho bộ thường kỳ tháng 6 năm 2024

Chiều ngày mùng 10 tháng 6 năm 2024 tại nhà văn hóa thôn Lay chi bộ thôn đã tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4 năm 2024. Tại buổi sinh hoạt có 29 đảng viên, trong đó 26 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị, 02 đảng viên miễn sinh hoạt.

1

Ảnh: Toàn cảnh các đảng viên dự sinh hoạt chi bộ

          Buổi sinh hoạt đã diễn ra đúng quy trình và quy định, thông qua báo các về công tác đảng, công tác phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trong thôn trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Qua báo cáo chi bộ hoạt động bình thường chỉ đạo nhân dân lao động sản xuất đúng mùa vụ, trật tự an ninh đảm bảo không có sự việc bất thường sẩy ra trong thôn. Các ý kiến thảo luận đưa ra đúng nội dung trọng tâm và thiết thực với tình hình của thôn cụ thể trong các lĩnh vực môi trường, công tác phát triển đảng viên mới, nông thôn mới, các chế độ chính sách.

          Theo quy định công tác sinh hoạt chi bộ thường xuyên được họp mỗi tháng một lần với mục đích đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các vướng mắc tồn tại, nhấn mạnh và quan tâm chỉ đạo các công việc trọng tâm trong thời gian tiếp theo đều được các đảng viên chi bộ thôn Lay thực hiện đúng quy định.

 

Triệu Luận - VHXH

 

 

About