Skip to main content

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2024

           Sáng 07/06/2024, ỦY ban nhân dân xã Thanh Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng  năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu chính Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng.

1

Các đại biểu tại điểm cầu UBND xã Thanh Sơn

Tại Hội nghị, thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng đã được nghe báo cáo viên hướng dẫn cài đặt và sử dụng: Tuyên truyền một số kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin, kỹ năng cơ bản dành cho người dân, Tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trợ lý ảo,  Ứng dụng Công dân số Xứ Lạng, cửa hàng số cho người mua, cửa hàng số cho người bán; tài khoản thanh toán điện tử, thường xuyên qua mạng thông qua nhóm Zalo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thông qua Hội nghị tập huấn, thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã được trang bị kiến thức, phổ cập kỹ năng để cài đặt thành thạo và nắm chắc cách sử dụng các nền tảng số. Từ đó, triển khai có hiệu quả nền tảng số, công nghệ số đến từng ngõ ngách, giúp người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản nhất; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Uỷ ban nhân dân huyện đã giao trong năm 2024.

 

Triệu Luận - VHXH

About