Skip to main content

Hội đồng nhân dân xã Thanh Sơn tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2024, trong các ngày 06, 07 và ngày 12/6/2024 HĐND xã đã phối hợp với UB MTTQ xã tổ chức TXCT tại 5/5 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã gồm: thôn Lay, Thống Nhất, Đoàn Kết, Điển Trên, Điển Dưới. Tại các buổi TXCT các đại biểu HĐND xã đã báo cáo các nội dung sau: Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Dự kiện nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tám (kỳ họp cuối năm 2023) HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

1

Ảnh: Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thôn Lay, xã Thanh Sơn

 

2

Ảnh: Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thôn Thống Nhất, xã Thanh Sơn

 

 

2

Ảnh: Đ/c Vũ Huy Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã trả lời tiếp thu và trả lời làm rõ các nội dung mà cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc cử tri

tại thôn Lay, xã Thanh Sơn

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri các ý kiến, kiến nghị chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực: giao thông, thuỷ lợi, , xây dựng NTM, đất đai, môi trường, các chế độ chính sách… Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND cấp xã, thôn, đại biểu HĐND xã tại thôn trực tiếp trả lời tại hội nghị. Trên cơ sở tổng hợp tại các điểm tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND xã sẽ tổng hợp báo cáo trình tại kỳ họp thứ Mười HĐND xã, dự kiến diễn ra ngày 29/7/2024./.

 

 

Nông Văn Tạo

Văn phòng – Thống kê

About