Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

  • UBMTTQ:

+ Đ/c: Triệu Văn Hiển – Chủ tịch MTTQ xã;  Sđt: 0984106144

  • Các đoàn thể:

+ Đ/c: Dương Thị Ninh – Chủ tịch HLHPN xã; Sđt: 0378596985

+Đ/c: Hứa Hồng Điệp – Chủ tịch HND xã;        Sđt: 0983135938

+Đ/c:  Lương Văn Thắng – Chủ tịch HCCB xã; Sđt: 0394618987

+ Đ/c: Hoàng Văn Quyết – Bí thư ĐTN xã;       Sđt: 0988077898

About