Skip to main content

XÃ THANH SƠN TỔ CHỨC HỌP BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”, “KHU DÂN CƯ VĂN HÓA” NĂM 2023.

Sáng ngày 28/09/2023 tại Ủy ban nhân dân xã, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thanh Sơn tổ chức bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” năm 2023. Tham dự cuộc họp có đồng chí Sầm Văn Thao – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã, trưởng ban chỉ đạo, cùng toàn thể các đồng chí trong ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã Thanh Sơn.

1

                                   Ảnh: Họp Ban chỉ đạo PTTDĐKXDĐSVH

Toàn xã có 5 thôn, đầu năm đã đăng ký thực hiện gia đình văn hóa là 716 hộ, đạt 95%. Cuối tháng 9 năm 2023 các thôn đã triển khai chấm điểm hộ gia đình thực hiện Gia đình văn hóa trong năm. Thông qua công tác chấm điểm gia đình văn hóa ở các thôn. Trưởng thôn cùng Ban công tác Mặt trận thôn và các đoàn thể trong thôn tổ chức họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” và chấm điểm “Khu dân cư văn hóa” năm 2023. Công tác đánh giá, bình xét thực hiện theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “ Ấp văn hóa”, “ Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Thực hiện theo Công văn số 183/BCĐ ngày 07/8/2023 của Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023 huyện Hữu Lũng.

Qua kết quả bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” của từng thôn. Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã họp bình xét lại và thống nhất kết quả như sau: toàn xã có 679/716 hộ, đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 95%. Đề nghị ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng công nhận xã Thanh Sơn có 5/ 5 thôn đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2023 và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tặng giấy khen cho 01 khu dân cư đạt danh hiệu “ Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục” giai đoạn 2019-2023.

                                                                                           Người viết bài

                                                                                       Triệu Thị Luận, VHXH.

About