Skip to main content
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Công nhận khu dân cư, trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023
Số hiệu văn bản
150/QĐ-UBND
Ngày ban hành
27-10-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About