Skip to main content
Uỷ ban nhân xã Thanh Sơn họp triển khai bình xét các hộ dân tham gia các dự án Chương trình mục tiêu Quốc Gia

Đội văn nghệ quần chúng thôn Lay sôi nổi trong phong trào văn nghệ

Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

H

Xã Thanh Sơn tổ chức Giải bóng chuyền hơi nam, nữ chào mừng xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 16/01/2024

Xã Thanh Sơn tổ chức giải Bóng đá nam đón mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

Một số biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi

Lễ khánh thành nhà văn hóa (Khu Bàng Trên) thôn Thống Nhất, xã Thanh Sơn

Cụm thi đua số VI tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Sáng ngày 21 t

Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn đã tổ chức hỗ trợ phân bón cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

 

Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn đã tổ chức giao bò cái sinh sản LAISIND cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã

Subscribe to Văn hóa - Xã hội

About